Kategorier
Tandläkare

Tandläkare i Sundbyberg med akuttider

Det är viktigt att gå till tandläkare regelbundet men ibland kan det uppstå akuta problem och då är det bra att ha valt en klinik med akuttider i Sundbyberg.

Även om man sköter sina tänder – man använder tandtråd, sköljer med fluor och borstar regelbundet varje morgon och kväll – så kan det inträffa som man inte vill ska hända. Man får tandvärk. Den vanligaste orsaken till tandvärk är att tandens nerver blivit inflammerade. Inflammationen kan orsakas av ett djupt kariesangrepp men har man gått till tandläkaren regelbundet så har det upptäckts i tid.

Andra orsaker till tandvärk kan vara en djup lagning, en spricka i tanden, en krånglande visdomstand eller blottade tandhalsar. Vilken orsaken än är så vill man bli fri från tandvärken så fort som möjligt. Det går att dämpa värken tillfälligt med smärtstillande tabletter från husapoteket men det hjälper oftast inte så länge. Man måste helt enkelt gå till tandläkaren.

Det kan vara svårt att få tid om man inte har en tandläkare med akuttider

Hos vissa tandläkare kan väntetiden för ett besök vara flera veckor. Har man då valt en akuttandläkare i Sundbyberg, som vet att akuta situationer kan uppstå och reserverat tider för detta, så blir det lättare. Akuttandläkaren finns tillgänglig dygnet runt, året om. Det är alltid en fördel om man valt samma klinik för sina regelbundna tandläkarbesök. Då blir det lättare att hitta dit och de har journaler med tandvårdshistorik.

En akuttandläkare arbetar inte bara med akuta insatser utan har dessutom kunnig personal som kan utföra vanliga tandundersökningar, tandimplantat, tandreglering och estetisk tandvård. Det finns också kunniga tandhygienister som arbetar med den förebyggande tandvården. Att ha bra kontakt med en kunnig tandläkare där det är lätt att få tid är en trygghet. Det är också ett bra sätt att förebygga akuta problem – även om tandvärk kan drabba den bästa.